26.07.2019   10:00
YEA

Поїхати до Страсбурга, щоб сказати що потрібно молоді.

В цій статті хочу розповісти про два важливі поняття: Молодіжну участь та через, які інструменти вона реалізується. Пояснювати буду на прикладі участі в події Молодіжний тиждень Enter в Страсбурзі.

Дякую Департамену молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України за просту та зрозумілу візуалізацію молодіжної участі.

Почнемо з того, що розберемо що таке участь молоді. Це можливість та фактичне долучення молоді до прийняття рішень (починаючи з організації івентів з залученням громадськості, рішень стосовно освіти та завершуючи участю в державотворчих та міжнародних процесах).

Звісно молодіжна участь процес і цей процес може здійснюватись на декількох рівнях залучення — від самого простого та поверхневого (маніпуляція) до системної та поглибленої співпраці (спільне ухвалення рішення). Така градація дозволяє оцінити якість співпраці та участі молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходимо до прикладу.

Про Молодіжний тиждень Enter в Страсбурзі

Як на мене Молодіжний тиждень Enter, приклад молодіжної участі між 6 та 8 на рівні між ініціатива надходить від старшого покоління, а рішення ухвалюються молодими людьми та спільного ухвалення рішень. Поясню чому, якщо це тривалий та масштабний процес чи проект то він може складатись із декількох рівнів і тоді чистий формат співпраці виділити складно. Розглядаю рекомендації Enter та процес їх формування як ініціативу, яку створило старше покоління, але з залученням молоді. Хоча сама конференція створена на базі спільного рівноправного ухвалення рішень.

Молодіжний тиждень організовує Рада Європи. Я нагадаю що Рада Європи — це міжнародна організація з 47 держав-членів та визнає принципи верховенства права й гарантує основні права людини і свободи для своїх громадян.

І нагадую що з 31 жовтня 1995 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи, після чого ми стали стали 37-м членом організації Ради Європи.

Молодіжний тиждень це більше конференція з обговорення важливих для молоді питань, можливість висловити свою думку та подати рекомендації, ну і звісно нетворкінг. Він створювався для того, щоб максимально залучити на партнерських основах молодь, яка працює в напрямках пов’язаних з доступом до соціальних прав молодих людей з вразливих груп (з неблагополучних районів, молоді яка піддається дискримінації, насильству та виключенню).

Молодіжний тиждень зібрав молодь з 47 країн світу на 4 дні з 7 по 12 липня у Національному молодіжному центрі в Страсбурзі при Раді Європи для того, щоб фактично показати що наша думка важлива та дати час на обговорення й пропонування ідей з покращення прав та можливостей доступу молоді до соціальних прав.

Про молодіжний центр Страсбурга. Його мета створити єдину платформу для спілкування молоді, громадських організацій. Центр надає навчальний простір для молоді, працює за системою неформальної освіти.

Зовнішнє це була масштабна конференція, яка проводилась на базі Національного молодіжного центру в Страсбурзі з 250 учасниками.

А внутрішнє — можливість бути почутою та створювати позитивні зміни в суспільстві на міжнародному рівні.

Очікування від Молодіжного тижня Enter

 • Внести свій внесок у перегляд впровадження рекомендацій Enter! поділитись баченням молодіжних працівників та молоді життєвих реалій та того що можна зробити для покращення можливостей молоді та їхніх очікувань щодо доступу до соціальних прав
 • Обговорити та виділити роль молодіжної роботи та місцевої молодіжної політики у забезпеченні реалізації доступу молоді до соціальних прав
 • Відзначити 70-ту річницю Ради Європи підкреслюючи внесок молоді у права людини та демократію в рамках пріоритетів французького головування в Раді Європи
 • Розробити пропозиції щодо короткострокових та довгострокових заходів для полегшення доступу молоді до соціальних прав Радою Європи та національними та місцевими органами влади
 • Отримати міжкультурний досвід навчання, заснований на творчості та взаємодії з молоддю міста Страсбурга.

Вступ до конференції почався зі знайомства з учасниками та програмою роботи на наступні 4 дні.

Перший день: ми познайомились між собою прогулюючись в Раду Європи, де офіційно відкрили Молодіжний тиждень та познайомились з депутатами потім спільно в маленьких (тематичних) групах обговорили локальні світи в яких живе кожен з нас та сформували бачення (візію) ідеального світу. А потім почали аналізувати та будувати стратегічні плани що треба конкретно зробити для того, щоб перейти від світу сьогодення до ідеального світу. Можливо це читається трошки утопічно, але як говорять всі великі люди “мрійте масштабно”.

Другий день: повністю складався з тематичних та поглиблених воркшопів та діалогів для того щоб максимально проаналізувати досвід кожного з учасників в напрямках рекомендацій Enter виділити спільні риси та сфокусуватись на ключовому та сформулювати драфотовий варіант наших рекомендацій та звернення до Ради Європи.

 

 

 

 

 

 

Третій день: охопив пізнавально навчальні візити в організації та інcтстуції в Страсбурзі, які займаються тематиками висвітленими в Enter рекомендаціях.

Четвертий день: Офіційна зустріч в Раді Європи та презентація напрацювань, закриття молодіжного тижня, нетворкінг та святкування в саду молодіжного центру Страсбурга 70 річчю Ради Європи.

 

 

 

 

 

 

Про рекомендації Enter

Офіційна назва Рекомендація CM/Rec (2015) Прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 21 січня 2015 року на 1217 засіданні заступників міністрів яка розкриває про напрямки дільності для забезпечення доступу молоді до соціальних прав з неблагополучних районів та включає розділи з:

А. Поліпшення умов життя молодих людей у неблагополучних районах.

І. Освіта та навчання

II. Працевлаштування та зайнятість

III. Житло

ІV. Здоров’я

V. Інформування та консультування

VI. Спорт, дозвілля і культура

Б. Боротьба із сегрегацією і просування соціальної інтеграції.

В. Забезпечення змістовної участі у плануванні та управлінні власним середовищем (оточенням).

Г. Забезпечення активного громадянства молоді без дискримінації

Ґ. Визнання та підтримка неформальної освіти, молодіжної роботи, молодіжних організацій та молодіжних працівників з неблагополучних районів

Д. Забезпечення гендерної рівності молодих людей, які живуть у неблагополучних районах

Е. Попередження всіх форм насильства в неблагополучних районах.

Рекомендую не полінитись та почитати рекомендації.

В 2016 році Joint Council on Youth затвердила стратегію впровадження рекомендацій країн членів. Використовуючи для цього підтримку в навчанні й розвитку потенціалу проектів молодіжної роботи з подолання соціального виключення, дискримінації й насильства, розвитку компетенцій молодіжних працівників, щоб реалізувати проекти доступу молодих людей до соціальних прав. Підвищення рівня партнерської кооперації громадянського суспільства молоді з владою, для забезпечення доступу до соціальних прав на локальному рівні. Адвокація за затвердження та виконання Enter рекомендацій, через державну політику. Та (легкий) “soft” моніторинг виконання рекомендацій країнами членами.

Також в 2019 Joint Council on Youth прийняв принципи здійснення переоцінки виконання рекомендацій. Ця переоцінка включала заходи та ініціативи, які були вжиті й реалізовані та результати яких було досягнуто. Проекти й ініціативи молодіжних організацій. Плани й проекти, які здійснювались в співпраці з локальною владою. Аналіз практик та проектів які визнані публічно гарними практиками.

Одним із інструментів переоцінки рекомендацій і був молодіжний тиждень.

В цілому переоцінка рекомендацій складний та тривалий процес, який має свої особливості й складається з двох частин:

 • Enter! Youth Week, масштабною за розмірами зустріччю практиків молодіжної роботи місцевою владою й молодими людьми.
 • Збір даних, отриманих від всіх партнерів, яким не байдужі рекомендації та які долучаються до їх реалізації. Дані збираються через опитування, панельні дослідження, й фокусувались на молодих людях та молодіжних працівниках, базованих на інтерв'ю.

Результати розгляду та переоцінки молоддю рекомендацій Enter (Рекомендація CM/Rec (2015)) будуть переглянуті Joint Council on Youth в Жовтні 2019 року.

Але вже зараз, читачі, ви можете ознайомитись з ключовими меседжами молоді, які були сформульовані під час молодіжного тижня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключові тезиси звернення дублюю окремо українською.

Захист наших прав має бути захищений і розширений. Права людини, зокрема, соціальні права, піддаються виклику економічним, соціальним, політичним й екологічним кризам. До них відносяться зростаюча соціальна нерівність, зростання популізму та авторитарних режимів, зростання мови ворожнечі, злочинів на ґрунті ненависті, радикалізації та недовіри до демократичних інститутів, відсутність дій щодо зміни клімату та збільшення дискримінації біженців та мігрантів та постійне виключення ромів та мігрантів.

Часто нам важко отримати гідну роботу. Багато молодих людей проходять через неоплачувані стажування, низькооплачувані роботи та неофіційні й нестабільні роботи. Економічна невизначеність обмежує доступ молодих людей до інших соціальних прав і впливає на наш фізичний і психічний добробут.

Молоді люди відчувають дискомфорт через відсутність гідного та доступного житла після завершення університету. Винаймання житла в оренду є неоправдано дорогим. Як наслідок, безпритульність є реальністю для багатьох з нас.

Ключові заклики звернення

Ми вимагаємо від держав-членів і всіх національних, регіональних і місцевих органів влади:

 • Повністю виконати ENTER! Рекомендації та інші рекомендації Ради Європи щодо доступу молоді до прав.
 • Закликати органи місцевого самоврядування переглядати рекомендації ENTER на місцевому рівні з активним залученням молоді та молодіжних організацій.
 • Інформувати молодь про їхні права та способи доступу до них.
 • Надання публічних послуг та інфраструктури, доступних для всіх без дискримінації.
 • Підтримувати молодіжні організації й молодіжну роботу їх зусилля, щодо представництва та захисту наших прав.
 • Забезпечити участь молодь в демократичному прийнятті рішень у всіх сферах життя.

Про особисті враження

Для мене це був виклик зібратись з думками проаналізувати українську молодіжну політику, українські реалії, зрозуміти куди треба рухатись та як рухатись, поділитись своїми думками та віддати їх на публічне обговорення, дослухатись до думок інших та разом створити документ звернення який буде інструментом у реалізації прав молоді.

 

 

 

 

 

 

А кожному хто набрався сміливості та терпіння прочитати статтю до цієї частини, бажаю бути сміливим та небайдужим до того, що відбувається навкруги та мати силу й впевненість в тому, що сьогоднішнє й завтрашнє майбутнє будує кожен із нас малими й великими щоденними вчинками.

Та не нехтувати вивченням законодавчої бази, дискусіями та роздумами на тему що краще, чому краще та як краще.

Переходьте за лінками та читайте рекомендації, знаходьте ще механізми долучення до молодіжної політики та будьте щасливими.