12.12.2019   18:00
Інші

Ми вважаємо , що учні загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані:
  • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;
  • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
  • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
  • бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
  • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу;
  • дотримуватися правил особистої гігієни.