05.06.2019   11:00
YEA

Театральний проєкт для української молоді «Bonding in Europe»: POSTFACTUM

Українська команда взяла участь у молодіжному обміні в м. Базель, Швейцарія.

Вже минув деякий час, але я не можу не поділитися своїми враженнями від прекрасного театрального табору «Bonding in Europe», який відбувся у м. Базель, Швейцарія. Це були незабутні 7 днів разом із крутою українською командою та не менш класними швейцарською, нідерландською та британською. Та поділ на країни більше ніж умовний: на проєкті зустрілися люди з різних континентів, з різним бекґраундом, але спільними цінностями, поглядами та бажанням грати й вдосконалюватися.

 

Театр завжди був моєю потаємною мрією. Я навіть думала, що поєднуватиму своє навчання в Могилянці та в театральному університеті, але потім довелося відмовитися від своєї мрії. Цей проект став переламною точкою, яка повернула мене у вирій сценічної діяльності, акторської майстерності  та непідробних емоцій.

Підготовка до проекту розпочалася для мене задовго до самого його початку. Ми неодноразово спілкувалися з організаторами, обмінювалися думками, ставили нові питання та знаходили нові відповіді. Швидко минув час – і ось українська команда рушає в Базель. І хоча 8 градусів тепла в травні місяці – це доволі неочікувано, атмосфера в нашій команді була дуже теплою та щирою.

Ми поринули в цю обстановку перформанса, де ніхто не боявся перевтілюватися, де ніхто нікого не засуджував та не ображав. І хоча далеко не всі з присутніх були професійними акторами, ніхто не соромився, та кожен розкривався  по-своєму.

Протягом декількох днів ми навчалися слухати та відчувати своє тіло, працювати зі своїм голосом, емоціями та скеровувати енергію до аудиторії. Це не завжди було легко, але це дозволило нам поглянути на себе зі сторони, виявити свої слабкі сторони та спробувати змінити себе.

Кульмінацією молодіжного обміну стала імпровізаційна вистава, де кожен, хто мав бажання, став маленькою частиною великої акторської гри. Звичайно, вийти на сцену перед аудиторією, де ти маєш підхопити настрій глядачів, та діяти відповідно, ще й англійською мовою  - це неабиякий виклик собі. Але коли ти входиш в кураж, ти не хочеш, аби спектакль закінчувався!

Я точно знаю, що ці декілька днів, які швидко промайнули, змінили мене та кожного з нас. Я розвинула навички, які потрібні в повсякденному житті: керування емоціями, здатність працювати в команді тощо. Та проект – це не лише про нові техніки, нові знання та підвищення рівня англійської мови. «Bonding in Europe» - це місце, де зібралися цікаві люди з різним культурним підґрунтям та досвідом, та які разом створили неймовірну театральну історію.

 

PS. Хочеш дізнатися про нові молодіжні проекти? Гайда сюди! Підписуйся на «Стипендії, гранти та можливості для молоді»! Зроби крок назустріч своєму майбутньому!

 

Theatre Camp for Ukrainian Youth "Bonding in Europe": POSTFACTUM

 

It's been a while, but I cannot help sharing my impressions about an amazing “Bonding in Europe” Theatre Camp, hosted in Basel, Switzerland. These were unforgettable 7 days with a wonderful Ukrainian team and equally cool Swiss, Dutch, and British. However, the division into countries is more than conditional: people from different continents, with different backgrounds, but with common values, views, and desire to play and improve, met on the project.

 So, theatre has always been my dream. I even thought that I would combine my studies at Kyiv-Mohyla Academy and at National Theatre University, but then I had to abandon my dream. This project was a turning point which brought me back into the world of theatre, acting, and genuine emotions.

Preparation for the project started far before the actual beginning of the camp. We have repeatedly communicated with the organizers and exchanged ideas, set new questions and found new answers. The time has passed quickly – and now a Ukrainian team goes to Basel! Although 8 degrees above zero in May is rather unexpected, the atmosphere in our team was very warm and sincere.

 

We immersed in this performance environment where nobody was afraid of transforming and changing roles; where nobody denounced or insulted anyone. Though not all of the attendees were professional actors, nobody was ashamed, and everyone opened up in his or her own way.

Within a few days, we learned to listen to and feel our bodies, work with our voice, emotions, and direct our energy to the audience. It was not always easy, but it allowed us to look at ourselves, identify our weaknesses and try to improve.

An improvisational performance was the culmination of the youth exchange where everyone, who had a desire, became a small part of the great acting show. Of course, performing in front of the audience, especially in English, is a great challenge for you. Nevertheless, when you catch a right emotion, you do not want the show to end!

 

I know for sure that these few days, which passed quickly, changed me and each of us. I have developed skills that are needed in everyday life: managing emotions, being able to work in a team, etc. That project is not just about new techniques, gaining knowledge and improving English. “Bonding in Europe” is a place where interesting people with diverse cultural backgrounds and experiences have gathered together and created an incredible theatrical story.

 

PS. Do you want to stay tuned? Visit our page “Scholarships, grants and opportunities”! Take a step towards your future!

PPS. Great thanks to “Intercultura Schweiz” and sponsors of the project: Movetia (Swiss Erasmus+ National Agency) and Foundation Mercator Switzerland

… Many thanks to our outstandi