Євроклуби України

  понеділок, 08 січня 2018 1412

Євроклуб – форма самоорганізації молодих людей. Участь у євроклубі сприяє їх творчій активності, залученню до участі в європейських ініціативах, громадській діяльності, інформуванню з питань європейської інтеграції та реалізації проектів неформальної освіти серед однолітків.

Діяльність євроклубів спрямована перш за все на школярів та молодь. Основними цілями євроклубів є інформування і просвіта молодих людей про Європейський Союз та відносини Україна – ЄС, сприяння встановленню зв’язків з європейськими молодіжними громадськими організаціями, підтримка євроінтеграційних прагнень України.

Перші українські євроклуби були створені в 1995 році за прикладом подібних організацій в Європі та Росії. В державах-членах Європейського Союзу та країнах-кандидатах, євроклуби відігравали роль одного з важливих джерел інформації та поширення спільних європейських цінностей серед молоді. В Росії євроклуби діяли лише на рівні середніх шкіл, їх діяльність здебільшого зосереджувалася на обміні інформацією із дітьми з країн ЄС.

Українські євроклуби поширюють свою діяльність як на школярів, так і на студентську молодь. Основне завдання полягає в інформуванні й вихованні молодих людей в дусі спільних європейських цінностей, сприяючи встановленню партнерських стосунків із європейськими молодіжними неурядовими організаціями, підтримуючи курс України на інтеграцію в європейські структури.

Євроклуби створюються при середніх школах, університетах, молодіжних та дитячих громадських організаціях, серед працюючої молоді переважним чином як неформальні об’єднання. Проте певна їх частина реєструється згідно з українським законодавством як неурядові неприбуткові організації.

Учасники євроклубів набувають досвіду з організації інформаційних кампаній, поширюючи знання про євроінтеграційні процеси та засади функціонування Європейського Союзу. Шляхом пошуку інформації, опрацювання нових друкованих та електронних джерел відбувається підвищення загального інтелектуального рівня учнів. У євроклубівців формуються лідерські навички, уміння приймати відповідальні рішення. В цілому, відбувається підготовка молоді до життя в об’єднаній Європі. Організаційно євроклуби можуть бути оформлені як офіційно зареєстровані відповідно до чинного законодавства громадські організації, зокрема молодіжні. В такому випадку євроклуб діє як юридична особа на підставі Статуту, може мати власні банківські рахунки, печатку тощо. У переважній більшості європейські клуби, що набувають статусу окремої неурядової організації, створюються студентами вищих навчальних закладів або лідерами громадських об’єднань.

Євроклуби, що виникають при загальноосвітніх школах, не реєструються як окремі неурядові організації. Вони створюються і діють на підставі Статуту або Положення, розробленого за участі вчителів, дирекції, учнів і батьків та затвердженого директором установи. Така організаційна форма діяльності євроклубу може бути реалізована і у вищих навчальних закладах за участі ректорату, органів студентського самоврядування, кафедр тощо.

Мета діяльності євроклубів:

 • Сприяння процесам європейської інтеграції України,
 • Розширення знань про країни Європейського Союзу,
 • Сприяння усвідомленню спільних європейських цінностей,
 • Налагодження співпраці української молоді з ровесниками з інших європейських країн,
 • Створення сприятливих умов для реалізації здібностей та талантів учнівської молоді,
 • Популяризація ідей та знайомство з механізмами функціонуванням демократії, громадянського суспільства тощо.

Завдання євроклубів:

 • Різнобічне вивчення історії, культури та традицій, а також сучасності як країн ЄС, так і України,
 • Встановлення зв’язків з молоддю інших країн Європи,
 • Поширення інформації про євроінтеграційні процеси,
 • Організація різноманітних заходів з метою поширення інформації про ЄС,
 • Удосконалення навичок самостійного здобування та критичного аналізу інформації,
 • Залучення партнерів для організації спільних подій, розвиток духу співпраці та взаємодопомоги.

Основними формами діяльності євроклубів є:

 1. Регулярні засідання членів євроклубів та обговорення актуальних питань, пов’язаних з відносинами між ЄС та Україною.
 2. Місцеві/регіональні/всеукраїнські молодіжні практичні семінари і конференції.
 3. Проведення виставок фотографій, малюнків, плакатів, конкурсів, випуск інформаційних матеріалів (стінгазет, європейських куточків у класах і бібліотеках) на теми, пов’язані з Європою та Європейським Союзом. Такі форми роботи допомагають залучити нових творчих людей до роботи євроклубу.
 4. Організація тренінгових занять і рольових ігор.
 5. Літературні та мистецькі вечори, на яких учасники знайомляться із творчою спад- щиною відомих європейських авторів.
 6. Інформаційні кампанії, спрямовані на місцеву громадськість (зустрічі, лекції, вистави, вікторини).
 7. Публікація та розповсюдження літератури на тематику ЄС.
 8. Зв’язки з європейськими партнерами та молодіжні обміни.
 9. Конкурси (на кращу статтю про ЄС, найкращий малюнок, найкраще наукове дослідження).
 10. Робота з молодшими членами (дітьми з початкових та середніх шкіл) тощо.

У практичному плані європейська інтеграція України – це перш за все реалізація певних реформ (зокрема, згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС), забезпечення демократії, верховенства права, дотримання прав людини і основних свобод тощо. Оптимально, щоб діяльність євроклубів відбувалась в тому числі в контексті сприяння здійсненню цих реформ. Майданчиком для спілкування євроклубівців слугує сайт «Євроклуби в Україні» (www.euroclubs.org.ua), де публікуються новини про діяльність євроклубів, обговорення їх ініціатив, обмін досвідом тощо.

© 2015—2021 Представництво Європейського Союзу в Україні. Всі права застережено.