XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Молодь в умовах нової соціальної перспективи»

  Понеділок, 20 Лютого 2017 Дікова-Фаворська Олена Михайлівна Громадська Організація "Євроклуб" Київ Євроклуби

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
XVІ Міжнародної науково-практичної конференції
«МОЛОДЬ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ»,
яка відбудеться 18 травня 2017 року в місті Києві.

Організатори конференції
Громадська організація „Євроклуб”, кафедра освіти дорослих Факультету
перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова.
За підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.

Тематичні напрямки матеріалів конференції
1. Європейський інтеграційний проект: виклики та можливості для України
2. Самоактуалізація особистості на межі століть
3. Молодіжні субкультури: цінності та норми
4. Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи
5. Соціальні ризики: нові формати та сучасні виклики
6. Інклюзія як педагогічна інновація та соціальна технологія
7. Соціальна парадигма системи освіти впродовж життя

Міністерство освіти і науки України Міністерство молоді та спорту України Громадська організація «Євроклуб» Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «МОЛОДЬ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться 18 травня 2017 року в місті Києві. Для підготовки електронного збірника матеріалів конференції просимо Вас надіслати на адресу організаційного комітету анкету-заявку учасника і текст статті до 15 березня 2017 року. ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ Громадська організація „Євроклуб”, кафедра освіти дорослих Факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 1. Європейський інтеграційний проект: виклики та можливості для України. 2. Самоактуалізація особистості на межі століть. 3. Молодіжні субкультури: цінності та норми. 4. Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи. 5. Соціальні ризики: нові формати та сучасні виклики. 6. Інклюзія як педагогічна інновація та соціальна технологія. 7. Соціальна парадигма системи освіти впродовж життя. В РАМКАХ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО НАСТУПНІ ЗАХОДИ:  Пленарне засідання  Круглий стіл “Соціальний вимір сталого розвитку”  Дискусійна панель “Україна і ЄС – крок вперед чи два назад?” (в заході планується участь дипломатів, експертів з міжнародних питань, громадських діячів)  Євровікторина ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ Стаття має бути виконана у текстовому редакторі Microsoft Word, бути обсягом не менше 10 000 знаків (шрифт – Times New Roman, розмір - 14, інтервал – 1,5). Статті за підписами авторів висловлюють їхні власні погляди, які можуть не збігатися з позицією редакційної колегії. Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв. Рукописи не повертають. Редакційну експертизу виконують винятково для внутрішнього користування. Статті друкують українською, російською або англійською мовами. Оформлення статей 1. Шифр/індекс (бібліографічні показники) УДК (ліворуч). 2. Ініціали та прізвище автора/авторів. 3. Назва статті (великими літерами). 4. Місце праці/навчання автора/авторів, адреса для листування звичайною і електронною поштою. 5. Анотація статті українською мовою (не більше 10-12 рядків). 6. Ключові слова. 7. Текст статті. 8. Література, оформлена відповідно до стандартів, визначених ВАК України. 9. Прізвище автора, назва статті, анотація статті англійською мовою, ключові слова англійською мовою. 10. Прізвище автора, назва статті, анотація статті російською мовою, ключові слова російською мовою. 11. Анкета учасника: відомості про автора/авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, телефон, факс, e-mail, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання), тема доповіді та обраний захід конференції. При наборі тексту треба дотримуватися таких правил: 1) вимкнути "перенос"; 2) відступ першого рядка кожного абзацу робити не " пропусками", а автоматично через меню Microsoft Word (Формат — Абзац — виступ на першій сторінці); 3) рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word - Microsoft Graph; 4) відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами небажані. Студентські доповіді мають бути підписані науковим керівником. Стаття разом з заявкою мають бути надіслані до оргкомітету до 15 березня 2017 р. Матеріали, що не відповідають вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну, не будуть розглядатись для відбору до програми конференції. Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн. У його вартість входить підготовка матеріалів конференції, програми конференції та сертифікату учасника, організація кави-брейк. Учасники конференції можуть сплатити оргвнесок при реєстрації або банківським переказом (реквізити будуть вказані в листі-запрошенні). Усі витрати, пов’язані з власним проїздом, харчуванням та проживанням несуть учасники конференції або організація, що їх відряджає. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: Громадська організація «Євроклуб», Координатори проекту: Дікова-Фаворська Олена Михайлівна — (050) 609 10 19, (067) 186 59 92), Павлова Дарина Михайлівна — (050) 229 58 86, (067) 252 63 40) e-mail: eurosociology @ gmail .com

Інші новини

© 2015—2024 Представництво Європейського Союзу в Україні. Всі права застережено.