Учасниці Євроклубу «NEW STAR» презентували власні доповіді у рамках конференції, присвяченої розвитку національної економіки в умовах глобалізації

Понеділок, 08 Квітня 2024 Левченко Ірина Василівна Євроклуб «NEW STAR» Полтава Євроклуби Євроклуби
Учасниці студентського Євроклубу «NEW STAR» Полтавської політехніки стали спікерками IІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах глобалізації», презентувавши виступи про досвід зарубіжних країн у сфері вдосконалення управлінських заходів в екологічній сфері та систему міжнародних економічних відносин України з іншими державами в умовах військових дій та післявоєнного відновлення.

Члени студентського Євроклубу «NEW STAR» взяли участь у IІI Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах глобалізації», яка відбулася 27 березня 2024 р. на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» і була організована кафедрою міжнародних економічних відносин та туризму. Під час пленарного засідання представники Євроклубу виступили із доповіддями:

- Марія Сокол «Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення управлінских заходів в екологічній сфері у контексті євроінтеграції»;

- Марина Костенко та Марія Наливайко «Міжнародні економічні відносини України з Великою Британією»;

- Потькало Катерина, Ширмовська Тамара «Економічні відносини України з іншими державами в умовах військових дій та післявоєнного відновлення».

На засіданні секції конференції «Європейський вибір України: завдання та пріоритети» учасники обговорили такі питання:

− сучасний стан і проблеми євроінтеграції України в умовах війни;

− новітні виклики й особливості інтеграційних процесів в Європі;

− реалізація національних інтересів України на шляху європейської інтеграції;

− тенденції розвитку аграрного бізнесу в системі європейського ринку;

− європейський досвід організації франчайзингу;

− валютна система Європейського Союзу.

Участь у конференції дозволила представникам Євроклубу не лише поглибити свої знання щодо функціонування Європейського Союзу та євроінтеграційних процесів в Україні, а й презентувати власні напрацювання перед широкою науковою спільнотою. Результати досліджень опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Більш детальна інформація за посиланням: https://nupp.edu.ua/news/uchasnitsi-evroklubu-prezentuvali-vlasni-dopovidi-u-konferentsii-rozvitku-natsionalnoi-yekonomiki.html