Рекомендації "Як створити євроклуб"

  субота, 21 листопада 2020 4722

Як створити євроклуб та реалізовувати ефективні проекти та ініціативи, механізми роботи та приклади діяльності Євроклубів, пізнавальні ігри та тренінги про ЄС та його держави-члени, квести, тренінги, рольові ігри та багато корисного про Євроклуби.

Детальну інформацію можна знайти у методичці:

Методичні рекомендації євроклубам

Євроклуб – форма самоорганізації молодих людей, що сприяє їх творчій реалізації, залученню до участі в європейських ініціативах, громадській діяльності, інформуванню з питань європейської інтеграції та реалізації проектів неформальної освіти серед однолітків.

Діяльність євроклубів спрямована перш за все на школярів та молодь.

Основними цілями євроклубів є інформування і просвіта молодих людей про Європейський Союз та відносини Україна – ЄС, сприяння встановленню зв’язків з європейськими молодіжними громадськими організаціями, підтримка євроінтеграційних прагнень України.

Перші українські євроклуби були створені в 1995 році за прикладом подібних організацій в Європі та Росії. В державах-членах Європейського Союзу та країнах-кандидатах євроклуби відігравали роль одного з важливих джерел інформації та поширення спільних європейських цінностей серед молоді. В Росії євроклуби діяли лише на рівні середніх шкіл, їх діяльність здебільшого зосереджувалася на обміні інформацією із дітьми з країн ЄС.

Українські євроклуби поширюють свою діяльність як на школярів, так і на студентську молодь. Основне завдання полягає в інформуванні й вихованні молодих людей в дусі спільних європейських цінностей, сприяючи встановленню партнерських стосунків із європейськими молодіжними неурядовими організаціями, підтримуючи курс України на інтеграцію в європейські структури.

Євроклуби створюються при середніх школах, університетах, молодіжних та дитячих громадських організаціях, серед працюючої молоді переважним чином як неформальні об’єднання. Проте певна їх частина реєструється згідно з українським законодавством як неурядові неприбуткові організації.

Учасники євроклубів набувають досвіду організації інформаційних кампаній, поширюючи знання про євроінтеграційні процеси та засади функціонування Європейського Союзу. Шляхом пошуку інформації, опрацювання нових друкованих та електронних джерел відбувається підвищення загального інтелектуального рівня учнів. У євроклубівців формуються лідерські навички, уміння приймати відповідальні рішення. В цілому, відбувається підготовка молоді до життя в об’єднаній Європі. Організаційно євроклуби можуть бути оформлені як офіційно зареєстровані відповідно до чинного законодавства громадські організації, зокрема молодіжні. В такому випадку євроклуб діє як юридична особа на підставі Статуту, може мати власні банківські рахунки, печатку тощо. У переважній більшості європейські клуби, що набувають статусу окремої неурядової організації, створюються студентами вищих навчальних закладів або лідерами громадських об’єднань.

Євроклуби, що виникають при загальноосвітніх школах, не реєструються як окремі неурядові організації. Вони створюються і діють на підставі Статуту або Положення, розробленого за участі вчителів, дирекції, учнів і батьків та затвердженого директором установи. Така організаційна форма діяльності євроклубу може бути реалізована і у вищих навчальних закладах за участі ректорату, органів студентського самоврядування, кафедр тощо.

Як створити євроклуб?

Євроклуби організовуються при середніх школах, гімназіях, ліцеях та інших загально освітніх навчальних закладах. Існує відповідний наказ Міністерства освіти і науки України №1/9-541 від 14 серпня 2009 року і «Методичні рекомендації з організації роботи Європейських клубів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України».

Пропонуємо такі кроки створення євроклубу:

Крок перший. Створення ініціативної групи

Ідея заснування клубу може вийти від директора школи, вчителя або учнів. Для початку потрібно знайти групу дітей, яка зацікавлена європейською тематикою і вчителя, який візьме під опіку (здійснюватиме координацію) даний клуб. Також треба ознайомитись із інформацією про засади діяльності євроклубів, зрозуміти чи дійсно таке об’єднання потрібне конкретній школі. Після того, як група однодумців вирішила створити євроклуб, потрібно звернутись до адміністрації школи для того, щоб заручитись її підтримкою (використання в подальшому певних ресурсів школи тощо).

Обґрунтування створення євроклубу для керівництва школи можуть бути такі: підняття престижу школи; можливість активізувати учнів всієї школи; можливість співпрацювати у мережі євроклубів; співпраця з іншими школами за кордоном; професійний ріст вчителів, задіяних в шкільних євроклубах; нові форми роботи з учнями тощо. Цей початковий етап роботи має на меті визначити, як євроклуб буде працювати в майбутньому, якою буде організаційна структура, алгоритм подальшої роботи. Крім цього дуже важливо допомогти учням чітко зрозуміти характер майбутньої роботи у євроклубі, її мету та мотивувати до подальшої діяльності.

Крок другий. Реєстрація на сайті 

Для внесення євроклубу до контактів Мереж ЄС, керівнику/координатору потрібно зареєструватися на сайті https://euroquiz.org.ua/network-eu/register?via=email у якості координатора мережі. 

Крок третій. Організаційний

На черговій зустрічі євроклубівців можна провести «мозковий штурм» щодо цілей та форм роботи євроклубу, підготувати план діяльності клубу на найближчий місяць, рік.

Треба розпочати з мети, якою керується клуб. Наприклад – участь у міжнародних молодіжних обмінах; підвищення рівня європейської освіченості учнів тощо. Можна дізнатися, як бачить мету своєї діяльності кожний член клубу і відповідно до цього виробити загальну мету діяльності шкільного євроклубу (ШЄК). Варто також визначити докладно завдання і терміни їх виконання, а також шляхи пошуку ресурсів для їх реалізації.

Проект діяльності євроклубу також може бути обговорений на педагогічній раді, засіданні батьківського комітету. Підтримка шкільної адміністрації також сприятиме успішній та ефективній діяльності євроклубу у майбутньому.

Крок четвертий . Проведення установчої зустрічі

На установчій зустрічі можна офіційно проголосити про відкриття клубу, затвердити його назву, обговорити статут, опрацювати план дій на найближчі декілька місяців. Важливо також організувати систему самоврядування. Клуб може мати посади: президента (або голову), секретаря, менеджерів і т. ін. Також необхідно розподілити обов’язки та визначити сферу відповідальності кожного учасника. Це можуть бути, наприклад, збір інформації, оформлення документації, організація заходів, зв’язки з партнерами, громадськістю, іншими євроклубами; поширення інформації про свою діяльність.

Крок п’ятий. Проведення першого засідання

Прийняте рішення про створення євроклубу і програму діяльності потрібно оголосити на засіданні педагогічної ради. Перше офіційне засідання євроклубу можна використати не лише для вирішення установчих питань, але й для популяризації євроклубу у школі та місцевій громаді. Наприклад, це може бути презентація відкриття євроклубу для учнів.

Всі вчителі також повинні бути поінформовані про початок діяльності клубу і допомагати досвідом та ідеями. Бажано, щоб євроклуб отримав приміщення (клас) для зустрічей.

Крок шостий . Розробка статуту (положення) євроклубу, в якому визначаються базові принципи роботи організації.

Засновники євроклубу повинні підготувати такий документ та затвердити його з директором школи чи з іншою відповідальною посадовою особою. Орієнтовна структура статуту євроклубу:

 1. Загальні положення
 2. Мета, цілі, завдання та форми діяльності євроклубу
 3. Членство у євроклубі
 4. Організаційна побудова (керівні органи) євроклубу
 5. Порядок внесення змін та доповнень до статуту євроклубу
 6. Припинення діяльності євроклубу

Крок сьомий . Пошук партнерів

Потрібно налагодити контакти з місцевим управлінням освіти, євроклубами інших шкіл тощо. Також слід знайти інформацію про посольства, консульства, представництва міжнародних організацій різних країн, неурядові організації, які займаються розповсюдженням інформації про Європейський Союз для налагодження подальшої співпраці. Особливу увагу на етапі проведення заходів євроклубівцям необхідно звернути на засоби масової інформації, познайомитись з журналістами, поінформувати їх про свою діяльність.

Крок восьмий. Місце зустрічей

Бажано, щоб євроклуб мав власний зал для зустрічей. Зал має бути «візитівкою» клубу, а також місцем, де проводитимуться тематичні заходи: лекції на європейську тематику, презентації клубу, виставки учнівських робіт та інформаційних матеріалів, конкурси, дебати. Місцем для зустрічей євроклубу може бути звичайний кабінет, клас, аудиторія навчального закладу.

Крок дев'ятий. Робота євроклубу

ШЄК може діяти на таких рівнях:

 1. Заходи всередині клубу (засідання, ігри, презентації, перегляд фільмів, рольові ігри, конкурси, вивчення культури країн ЄС, зустріч з волонтерами);
 2. Заходи на шкільному рівні (конкурси, стінна газета, олімпіади, виставки);
 3. Заходи на міському рівні (святкування Днів Європи, благодійні проекти тощо);
 4. Мережева співпраця, зокрема співпраця з клубами інших міст України (обміни, листування);
 5. Організація міжнародних заходів.

 

Більше інформації з користування сайтом, можна знайти у рекоменедаціях: 

Рекомендації з користування платформою.pdf

Перспективи діяльності євроклубу:

 1. Налагодження зв’язків з європейськими партнерами (обмін інформацією, досвідом, організація поїздок для дітей, зустрічей та спільних вечорів);
 2. Участь та перемога у різних конкурсах і олімпіадах на тему Євросоюзу
 3. Ширше коло спілкування для учнів, їх розвиток, самореалізація, отримання нових перспектив;
 4. Збільшення досвіду роботи у позашкільній діяльності вчителів, їх співпраця з колегами з-за кордону, обмін знаннями, здобуття авторитету серед своїх колег у школі

Більше інформації можна знайти у методичці:

Методичні рекомендації євроклубам 
© 2015—2021 Представництво Європейського Союзу в Україні. Всі права застережено.