Асоціація випускників Коледжу Європи - регіональна група в Україні

  понеділок, 08 січня 2018 246

Українська регіональна група входить до складу Асоціації випускників Коледжу Європи (Брюссель, Бельгія), яка об’єднує усіх колишніх студентів Коледжу Європи – незалежного університету післядипломної освіти з європейський студій, який було відкрито у 1949 році засновниками Європейського Союзу.

Асоціація випускників Коледжу Європи - регіональна група в Україні була створена 28 листопада 2012 року за ініціативи українських випускників Коледжу Європи (кампуси Брюгге і Натолін). 

Українська регіональна група об’єднує спеціалістів з політики, дипломатії, права та бізнесу Європейського Союзу, які є носіями європейських цінностей та практик в Україні. Цілями діяльності спільноти є сприяння європейській інтеграції України, формуванню професіональної та відповідальної еліти, формування позитивного іміджу України.

З моменту створення, регіональна група Асоціації випускників Коледжу Європи в Україні провела низку публічних заходів та обговорень щодо європейської інтеграції з послами країн-членів ЄС, європейськими дипломатами, політиками, практиками та науковцями. Українські випускники беруть участь в освітніх проектах Делегації ЄС в Україні (Єврошкола), лекціях Відкритого Університету Реформ, ознайомлюють українську молодь щодо отримання стипендій та особливостей навчання у Коледжі Європи та інших університетах країн ЄС. Асоціація випускників Коледжу Європи в Україні проводить унікальні інтерактивні майстер-класи щодо функціонування Європейських інституцій, формування політики та веденню переговорів в ЄС (Євро Форум у Дніпрі, травень 2017р.).

Гасло спільноти: «Зближуємо Україну та ЄС»

Контакти:

Facebook: https://www.facebook.com/CoE.Ukraine.alumni/

EmaiL:coealumni.ukraine@gmail.com 

Twitter: @CoEinUA 

АдресаRue Breydel 40, 1000 Bruxelles, Belgium

College of Europe Alumni Association - Regional Group in Ukraine was created on 28 November 2012 by the Ukrainian graduates of the College of Europe (Bruges and Natolin campuses). It is a part of the College of Europe Alumni Association (Brussels, Belgium) that brings together former students of the College of Europe – an independent university of postgraduate European Studies established in 1949 by the founding fathers of the European Union.

Ukrainian Regional Group unites professionals in EU policies, diplomacy, law and business, who are carriers and promotes of European values and practices in Ukraine. The goals of the community is to foster the European integration of Ukraine, encourage formation of professional and responsible elite and contribute to shaping a positive image of Ukraine. Since the Group was establishment, it has organized a number of public events and discussions related to the European integration with Ambassadors of the EU Member States, European diplomats, politicians, practitioners and academics. Ukrainian Alumni take part in education projects by the EU Delegation to Ukraine (EU Study Days), lectures of the Open University of Reforms, inform Ukrainian youth on the scholarships and study process in the College of Europe and other universities in the EU countries. Members of the Group conduct unique interactive workshops on functioning of the EU institutions, policy-making and negotiations in the EU (Euro Foum Dnipro, May 2017).

Moto of the community: “Bridging Ukraine and EU”

Contact details:

Facebook: https://www.facebook.com/CoE.Ukraine.alumni/

EmaiL:coealumni.ukraine@gmail.com 

Twitter: @CoEinUA 

Address:  Rue Breydel 40, 1000 Bruxelles, Belgium

© 2015—2023 Представництво Європейського Союзу в Україні. Всі права застережено.